e-post: office@landsort-birds.se
Telefon: Direkt ut till fågelstationen: 072-520 34 01
Address: Landsort fågelstation, Landsort, 149 95 Nynäshamn
Guidning: Läs mer om guidning här:
Boka i god tid via e-post: guidning@landsort-birds.se
Medlemskap: 200 kronor/år, postgiro 404 25 44-9, Landsorts fågelstation. Som ungdom betalar du 50 kronor/år till och med det år du fyller 18.
OBS! Vid betalning över Internet, var noga ange namn + adress. Kompletterande adressuppgifter går också att lämna via e-post direkt till kassören.
Kassör: Maila adressändringar o.dyl. till kassören Per Johansson,
kassor@landsort-birds.se
Övernattning: Läs mer om bokning av övernattning här.
Affären: ”Saltboden” är öppen under sommarhalvåret, samt normalt helgerna i maj och september. Mer allmän information om ön Landsort
Turlista: Aktuell turlista till och från Landsort finns här:
Trafikupplysningar: SL: 08-600 10 00 (Pendeltåg + buss 852)
Waxholmsbolaget: 08-679 58 30 (tabell 29)