Styrelsemedlemmar för Landsorts fågelstation enligt årsmöte 2017-04-11
Ordförande samt underhåll fågelstationen:
Mats Jansson
epost: ordforande@landsort-birds.se
mobil: 070 894 44 53
Kassör, Ringmärkningsansvarig, Medlemsskap:
Per Johansson
e-post: kassor@landsort-birds.se
mobil: 070 652 22 60
Sekreterare, Guidningsansvarig:
Liam Martin
e-post: sekreterare@landsort-birds.se
mobil: 070 382 62 16
Guidningsansvarig:
Chris Sharpe
e-post: guidning@landsort-birds.se
mobil: 072 520 34 01
Sträckräkningsansvarig:
VAKANT
Ungdomsansvarig:
VAKANT
Webmaster:
Tore Jacobsson
e-post: webmaster@landsort-birds.se
mobil: 070 961 13 12
Ledamot:
Emma Karlsson
e-post: emmakarlssons@gmail.com
mobil: 070 438 11 23
Ledamot:
Jan Ohlsson
e-post: janolof.ohlsson@bredband.net
mobil: 070 637 28 25
Ledamot:
Bo Holst
mobil: 070 359 90 93
Ledamot:
Anders Nordengran
e-post: anders.nordengrahn@gmail.com
mobil: 076 854 10 32