Unik möjlighet att hjälpa Landsorts Fågelstation!

Landsorts Fågelstation är en ideell förening som startades 1988 och bedriver ringmärkning,
sträckräkning och annan datainsamling på ön Öja (Landsort) i Stockholms södra skärgård.
Vårt arbete på stationen används för forskning kring flyttfåglar, övervakning av populations-
förändringar, fåglars respons på klimat- och miljöförändringar och mycket annat.
Vi arbetar med ringmärkning, sträckräkning, fågelinventering samt Information och utbildning
till skolor och allmänhet.

Vi ber nu utvalda företag att stödja Stockholms enda bemannade fågelobservatorium och därmed aktivt bidra till forskning om flyttfåglar, klimat och miljöpåverkan.

En företagssponsor får dessutom: 

 • Logotypen exponerad på vår hemsida.
 • Logotypen tydligt exponerad centralt i fågelstationens lokaler och längs vägen på Landsort.
 • Gratis medlemskap i ett år för 5 personer, vilket ger tillgång till mycket förmånliga över-
  nattningsmöjligheter på Landsort samt andra medlemsförmåner.
  En värdefull gåva till fågel-/naturintresserade medarbetare!
 • 2 gratis föreläsningar/guidningar på plats med möjlighet att se praktiskt ringmärkning.
  Ni får lära om flyttfåglars beteenden och utveckling samt förstå hur klimat- och miljö-
  förändringar påverkar. Grupper om max 10 personer. En annorlunda och helt unik övning
  för ledningsgruppen, vid kick-offer, kundevent eller liknande.
 • Gratis vinföreläsning när du bokar Svedtiljas konferenspaket i Lotstornet.
 • 1 gratis fyrvisning i Sveriges äldsta fyr för grupp om max 10 personer

Kostnad: 15 000 kr/år.


Landsorts Fågelstation

är en ideel förening och verksamheten är inte vinstdrivande.

Finansieringen kommer främst från medlemsavgifter,
viss besöksturism och uppdragsforskning.

Ert bidrag kommer direkt att användas för att
utveckla vår verksamhet och skapa en hållbar
kontinuitet.

Vi vill kunna ta emot fler skolklasser,
utveckla fler samarbeten med universitet/högskolor
och bidra ännu mer med värdefullt underlag för
forskning kring flyttfåglar samt miljö- och klimatpåverkan.

 

Er hjälp gör mycket stor nytta!
Eftersom vi är en ideell förening är din
sponsring till oss avdragsgill.