Vill ditt företag bli sponsor för Landsorts Fågelstation?

Föreningen Landsorts Fågelstation söker nya sponsorer som vill exponeras på vår hemsida och på vår informationstavla.

Landsorts fågelstation, den enda i Stockholms län, bedriver ringmärkning och sträckräkning av flyttfåglar helt ideellt sedan 1970-talet. Hittills har över 150 000 fåglar passerat ringmärkarlabbet, som finns på ön Öja i Stockholms södra skärgård.

Till ett pris av 5 000 kr per år får ditt företag följande:

– Permanent exponering av företagets logga på vår hemsidas första sida, med länk till er egen hemsida.

– Vi sätter upp er egen plakett med företagets logga + ev. övrig kortfattad info (max A5-format) på föreningens informationstavla. Tavlan sitter mycket väl synlig i ett vägskäl norr om byn på Öja. De flesta av öns tusentals besökare varje säsong går förbi platsen.

– Ni får möjlighet att lägga era broschyrer i en av lådorna som sitter under informationstavlan.

Platser finns kvar för detta ändamål – vänligen kontakta styrelsen om ni är intresserade!

Betalningen sätts in på föreningens plusgirokonto: 404 25 44-9