Vårsträcket på Landsort

Här finner du diagram över vårsträcket på Landsort för ett antal olika arter. Diagrammen är framtagna av Johan Nilsson i slutet av 1990-talet och representerar en stor datamängd som samlades mellan 1988 och 1997. Varje cell representerar en dag, och cellen har mörkare färg ju fler år som arten setts den dagen.

Bakgrunden för artnamnet färgas beroende på artens häckningsstatus i området. Förekomst av häckande fåglar påverkar ju diagrammen.
Arten passerar bara under sträcket. Ses normalt inte under häcktiden
Arten häckar tillfälligt på ön eller häckar i omgivningarna.
Arten häckar regelbundet på ön.

 

spr_vad2
spr_sang2
spr_mas2
spr_and2
spr_flug2
spr_lom2
spr_lark2
spr_tatt2
spr_fink2
spr_rov2
spr_duv2