Fenologi

Säsongstoppar för ringmärkta arter 1978-2013 höst.

(PDF Sammanställd av Chris Sharpe)