Rutiner vid sträckräkning

vbunker2

Att tänka på för dig som vill sträckräkna för Landsorts fågelstation

På Landsort har fågelstationen bedrivit kontinuerlig sträckräkning sedan år 1987. Vid sidan av ringmärkningsverksamheten är sträckräkningen en av stationens huvudverksamheter. Du som besöker och arbetar på fågelstationen förväntas bidra till verksamheten på något sätt.
Om du vill bidra genom att räkna fågelsträck kommer här lite regler och annat som kan vara värt att tänka på när du sträckskådar på Landsort.

Det är viktigt att du alltid anger vilka tider du räknat sträck. Det finns inget krav på sträckräkningens tidsomfattning eller start- och sluttid. En riktlinje är dock att försöka räkna till klockan 11.

Om det finns tillräckligt folk på stationen, prioritera alltid att ha bevakning på både nord- och sydudden.

Utbyt telefonnummer innan ni ger er ut till varsin udde. Genom att regelbundet hålla kontakten med varandra blir det enklare att undvika dubbelräkningar och liknande. Även bra att kunna varna kompisen om alpseglaren eller annat kul är på väg åt det dennes håll!

Ansvariga sträckräknare för respektive udde ansvarar för inmatning av observationer i svalan (norrudden rapporterar sina obsar och sydudden sina!).

Rapportera gärna observationer omgående efter sträckräkning, då slipper ni köa vid datorerna vid ordinarie artgenomgång.

Om man vill ha dagstotal av dagens sträckräkning, slå då ihop obsarna i Svalan.

Glöm inte att ange tid och vilka observatörer som varit på plats.

Sträckande fåglar som observeras utanför ordinarie sträckräkning läggs helst in separat i Svalan, eller ange tid på övrigt sträckräknande etc.

Beroende på var du står och om det är under vår- eller höststräcket finns ett par saker som man bör tänka på och förhålla sig till:

Vår:
Sträcker mycket fågel finns risken att fåglarna råkar räknas från båda uddarna och då dubbelräknas. Försök undvika det genom att: – Fåglar som ses sträcka över ön mot nord eller mot syd räknas från den udde där de sedan sträcker ut.

– Norra räknar det som går i sundet, sträck över norra samt sträck över ön (men ej det som sträcker mot syd och sedan ut vid sydudden)

– Södra räknar det som rundar sydudden och går mot norr längs östsidan.

– Ifall det är bra ös i sundet och det då blir hektiskt för norra, så kan södra räkna sträcket över ön, ifall de har det lugnare.

För att underlätta vem som räknar vad, håll kontakt med andra udden!

Höst:
– Norra räknar nordgående tättingar. Om bevakning sker vid Södra räknar Norra ej de sydgående tättingarna. Norra räknar sträcket i sundet och sträcket över Torö.

– Södra räknar sträcket som går längs östra sidan och det som rundar sydudden.

– Vem som räknar sträcket över ön kommer ni överens om sinsemellan. Ha sikten i beaktande här.

Både vår och höst:
– Den udde som har både bäst bevakning räknar mest sträck. Till exempel: om 5-6 pers står på Södra och 1 person står på norra, då räknar södra även med sträcket över ön.

– När båda uddarna bevakas, håll kontakten med varandra så kommer räkningen gågalant!

Lycka till!

/Styrelsen