Höststräcket

Höststräcket på Landsort

Här finner du diagram över höststräcket på Landsort för ett antal olika arter. Diagrammen är framtagna av Johan Nilsson i slutet av 1990-talet och representerar en stor datamängd som samlades mellan 1988 och 1997. Varje cell representerar en dag, och cellen har mörkare färg ju fler år som arten setts den dagen.

Bakgrunden för artnamnet färgas beroende på artens häckningsstatus i området. Förekomst av häckande fåglar påverkar ju diagrammen.
Arten passerar bara under sträcket. Ses normalt inte under häcktiden
Arten häckar tillfälligt på ön eller häckar i omgivningarna.
Arten häckar regelbundet på ön.

 

aut_sang2
aut_vad2
aut_fink2
aut_lark2
aut_duv2
aut_rov2
aut_tras2
aut_tatt2
aut_mas2
aut_lom2
aut_and2