bild
Hem Meny ☰

BirdNET-Pi från Landsort


BirdNET-Pi är en teknik för inspelning och automatisk analys av fågelläten i realtid. En av föreningens medlemmar, Lars-Åke Svärdsten, har med hjälp av IT- och nätverksansvarig på ön gjort en installation vid fågelstationen på Landsort.

Nedan visas ett utsnitt från en sida som innehåller dagens fynd, ett urval inspelningar , spektrogram etc. Följ länken för att se sidan in sin helhet.

Birdnet-PI tekniken finns installerad på flera platser i världen och resultaten visas i realtid på plattformen

Birdweather

Observera att identifieringen på inget sätt är perfekt. Det mänskliga örat och en tränad lyssnare är överlägset bra på att identifiera fågelläten, särskilt lockläten. Därför kommer en del felaktiga resultat att smyga sig in, men programmet ger en bra bild av fågellivet just nu och även historik. Alla fynd kan spelas upp i efterhand.