Landsort Fågelstation

Landsorts Fågelstation är en ideell förening som bedriver ringmärkning, sträckräkning och annan datainsamling på ön Öja (Landsort) i Stockholms skärgård. Våra data är en viktig förutsättning för forskningen kring flyttfåglar.
Ringmärkning på Landsort startades i liten skala i slutet av 1970-talet, medan föreningen bildades 1988.
Sedan dess disponerar vi också ett hus i Bredmar som fågelstation.
Mer om fågelstationen och föreningen HÄR


Renovering av fågelstationen

Idag är fågelstationens lokaler näst intill fallfärdiga, och den fortsatta verksamheten är beroende av att vi kan renovera dem. Verksamheten skulle då kunna utökas med större satsning på publika inslag som utställningar, guidning och utbildning samt på forskning och miljöövervakning. En insamling pågår för att stödja renoveringen, alla bidrag, små som stora, är varmt välkomna!
Postgiro 60 20 53 – 1
Mer information finns att läsa i denna broschyr.

gilla_facebook_small

Bli medlem

Medlemavgiften är 200 kronor/år, betalas in på postgiro 404 25 44-9 (Landsorts fågelstation). För ungdomar kostar det 50 kronor/år till och med det år man fyller 18. OBS! Vid betalning över internet, var noga ange namn + adress, samt om möjligt även e-postadress! Kompletterande adressuppgifter går också att lämna via e-post direkt till kassören.

 

 

 Väderutsikter för Landsort

Väder 3 dagar

Sponsorer

NordPart stödjer ökad kunskap om flyttfåglar och miljöförändring

Butiken med landets största sortiment av kikare. Även mycket stor sortering av digitalkameror och tillbehör för digiscoping.
Stockholms ornitologiska förening.
djurens_vanner
Djurens vänner Stockholm.

Bli sponsor? Läs mer HÄR