Landsort Fågelstation

Landsorts Fågelstation är en ideell förening som bedriver ringmärkning, sträckräkning och annan datainsamling på ön Öja (Landsort) i Stockholms skärgård. Våra data är en viktig förutsättning för forskningen kring flyttfåglar.
Ringmärkning på Landsort startades i liten skala i slutet av 1970-talet, medan föreningen bildades 1988.
Sedan dess disponerar vi också ett hus i Bredmar som fågelstation.
Mer om fågelstationen och föreningen HÄR

gilla_facebook_small

Bli medlem

Medlemavgiften är 200 kronor/år, betalas in på postgiro 404 25 44-9 (Landsorts fågelstation). För ungdomar kostar det 50 kronor/år till och med det år man fyller 18. OBS! Vid betalning över internet, var noga ange namn + adress, samt om möjligt även e-postadress! Kompletterande adressuppgifter går också att lämna via e-post direkt till kassören.
En insamling pågår för att stödja renoveringen av stationen, alla bidrag, små som stora, är varmt välkomna!
Postgiro 60 20 53 – 1
Mer information finns att läsa i denna broschyr.

Kallelse till Årsmöte 2017

Tid

: Onsdag 22 mars, 18:30

Plats: Ringmärkningscentralens lokaler vid Naturhistoriska Riksmuseet, Frescativägen 54 (gå ner till plan 2)

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av justerare

5. Godkännande av dagordningen

6. Om årsmötet är utlyst enligt stadgarna

7. Verksamhetsberättelsen

8. Ekonomiska berättelsen

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016

11. Fastställande av medlemsavgift 2018

12. Fastställande av budget för 2017

13. Val av ordförande

14. Val av ledamöter

15. Val av revisorer

16. Val av valberedning

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande

Ingen föreläsning är bestämd ännu, men vi siktar på att hitta en föreläsare.

Välkommen! Under mötet bjuder föreningen på kaffe/te med tilltugg.

OBS – Om du ännu inte betalt medlemsavgiften för 2017, gör det gärna nu!

200 kr för vuxna, 50 kr för ungdomar upp till 18 år sätts in på föreningens pg 4042544-9.

Ange namn, adress och även e-postadress vid inbetalning.

Länk till vägbeskrivning:

http://www.nrm.se/besokmuseet/inforbesoket/hittahit.49.html

 

 

Sponsorer

NordPart stödjer ökad kunskap om flyttfåglar och miljöförändring

Butiken med landets största sortiment av kikare. Även mycket stor sortering av digitalkameror och tillbehör för digiscoping.
Stockholms ornitologiska förening.
djurens_vanner
Djurens vänner Stockholm.
SLL

Bli sponsor? Läs mer HÄR