bild
Hem Meny ☰

SträckräkningAllmänt


  1. För sträckräknare är övernattningsavgiften reducerad till hälften. Endast en sträckräknare åt gången.
  2. Om du vill räkna sträck och komma i åtnjutande av den reducerade övernattningsavgiften (50 %) MÅSTE du anmäla dig till vår sträckräkningsansvariga Mova Hebert i förväg.
  3. Räkning sker mellan gryning och 11:00
  4. Man måste ha rätt utrustning, bl.a. tubikare
  5. Man bör ha viss vana
  6. Rapportering till Artportalen sker senast nästa dag, på projektet Migration Landsort

Schema