bild
Hem Meny ☰

Årsmöten


2023


Årsmöteskallelse 2023

Preliminär resultaträkning 2022

Preliminär balansräkning 2022

Styrelsens verksamhetsberättelse 2022

Budget 2023

Åsrmötesprotokoll 2023


2022


Årsmöteskallelse 2022

Styrelsens verksamhetsberättelse 2021

Preliminär resultaträkning 2021

Preliminär balansräkning 2021

Budget 2022

Årsmötesprotokoll 2022

2021


Årsmöteskallelse 2021

Styrelsens verksamhetsberättelse 2020

Resultaträkning 2020

Balansräkning 2020

Ringmärkarnas årsrapport 2020

Budget 2021

Ett medlemsförslag

Styrelsens kommentarer till medlemsförslaget

Årsmötesprotokoll 2021

2020


Årsmötesprotokoll 2020

Verksamhetsberättelse 2019

2019