Vad gör vi på Landsorts fågelstation?

ringm_small
Ringmärkning

 

Landsorts Fågelstation är en ideell förening som bedriver ringmärkning, sträckräkning och datainsamling för forskning, på ön Öja (Landsort) i Stockholms skärgård. Ringmärkning på Landsort startades i liten skala i slutet av 1970-talet, medan föreningen bildades 1988. Öns strategiska plats i ytterskärgården bidrar starkt till att många fåglar sträcker och rastar just här.

Under år med bra bemanning ringmärks uppemot 9000 fåglar på stationen. All data från ringmärkningen skickas till Ringmärkningscentralen i Stockholm och bidrar till underlag för forsknings. Syftet med ringmärkningen är att få återfynd av de fåglar som märks och dessa data ger information om fåglars ekologi och flyttningsvanor. Ringmärkning bidrar också till klimatforskning och miljöövervakning. Exempelvis har man sett att en del arter anländer tidigare under våren än för bara några år sedan.

Fångst av fågel sker med hjälp av slöjnät och de allra flesta fåglar vi fångar är tättingar. Hantering av fåglar kräver rutinerad personal med ringmärkarlicens. Vill man lära sig ringmärka går man bredvid en erfaren ringmärkare som assistent. Ringmärkningssäsongen kommer igång i slutet av mars, bedrivs hela sommaren i mån av personal, och fram till ca mitten av november. Vi anordnar guidning på stationen under denna period.

Fågelstationen bedriver också i stor utsträckning räkning av sträckande och rastande fåglar. Detta sker som regel på öns södra och norra udde. Även dessa siffror bidrar till miljöövervakning, exempelvis kan ejderns minskning noteras i sträcksiffrorna.

Vill du lära dig att plocka, ringmärka eller räkna fåglar?

Varmt välkommen ut!